Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen

Als vereniging vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving creëren voor onze leden. Iedereen moet met plezier kunnen sporten en zich prettig voelen binnen de vereniging. Helaas kan iedereen te maken krijgen met ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Intimiderende of seksueel getinte opmerkingen;
  • Pesten;
    agressie en geweld;
  • Ongelijke behandeling of discriminatie.

 

Mocht je met een van bovenstaande situaties te maken krijgen, probeer dit dan bespreekbaar te maken met degene waar je last van ervaart.

Als dat niet lukt, maak dit dan bespreekbaar bij je trainer of het bestuur. Als dat ook niet lukt, dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. 
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, waardoor je veilig je verhaal kunt doen. Vervolgens kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen in het bespreekbaar maken van jouw gevoel van ongewenste behandeling. De vertrouwenspersoon ondersteunt jou in het hele proces om zelf te kiezen voor mogelijke oplossingen en vervolgstappen.