Statuten en regels

Hieronder vind je enkele belangrijke documenten. Dit zijn de regels waar wij ons als verenging aan houden en waarin de rechten en plichten van leden worden benoemd.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Gedragscode