background img
1 jaar ago
617 Views
0 0

Namens het bestuur

Written by

Beste leden, het bestuur wil jullie graag betrekken bij de zaken waar wij mee bezig zijn. Daarom zullen we regelmatig met jullie gaan communiceren via de website.
Vandaag dan ook een eerste bericht.

De jaarvergadering ligt ondertussen al enkele maanden achter ons en in die maanden is er veel verandert, maar veel ook niet. Daar waar we in januari elkaar nog vooral online moesten ontmoeten, mogen we nu weer in alle vrijheid samenkomen. De trainingen en wedstrijden zijn daardoor weer als vanouds. En daarmee is ook de bekende gezelligheid van onze vereniging weer terug. Het lijkt bijna alsof Corona er nooit geweest is. En dat geeft meteen weer wat er niet veranderd is: Korfbalvereniging Mariarade blijft Korfbalvereniging Mariarade.
In januari hebben we met z’n allen gestemd voor de nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regelement. Deze zijn ondertussen officieel vastgesteld. Jullie mandaat om het bestuur uit te breiden met een drietal nieuwe bestuursleden is daarmee tot concretisering gebracht. Met trots kunnen we jullie dan ook voorstellen aan ons huidige bestuur:

Secretariaat: Mark van kan en Wendy Daling

Penningmeester: Jan Sijmons

Algemene bestuursleden: Laura Frissen, Ilse Egg en Jeroen Hendriks.

Zoals aangegeven op de jaarvergadering zijn we dringen op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook daar is ondertussen een invulling voor gevonden. Gijs en Nathalie hebben aangegeven om in samenwerking de taak van Jan per 2023 over te willen nemen. Uiteraard hebben jullie hier tijdens de officiële kandidaatstelling tijdens de volgende jaarvergadering nog inspraak op.

We zijn als bestuur in ieder geval zeer verheugd om te zien dat er binnen onze vereniging altijd weer genoeg vrijwilligers zijn om taken op te pakken. Hoe groot of klein de taak ook is: we zijn jullie zeer dankbaar. Zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet meer bestaan.

Article Categories:
Bestuur

Comments are closed.

Menu Title